Egzamin klas ósmych

Nasi absolwenci, uczniowie klasy ósmej, osiągnęli bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty:
- język polski: 88%,
- matematyka: 89%,
- język angielski: 91%.

Znamy średnie wyniki w kraju:
- język polski: 63%,
- matematyka: 45%,
- język angielski: 58%,
oraz w województwie łódzkim:
- język polski: 65%,
- matematyka: 49%,
- język angielski: 66%.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w rekrutacji.

Odsłony: 572