Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

W związku z ochroną danych osobowych uczniów Zespołu Szkół Społecznych nr 4 ŁSSO w Łodzi i ich rodziców informuję, że:

  1. 1. administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest dyrektor ZSS nr 4 ŁSSO
    w Łodzi z siedzibą przy al. Pasjonistów 18,
  2. 2. państwa dane osobowe i waszych dzieci, tj. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data, miejsce urodzenia ucznia oraz PESEL będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie - kształcenia, wychowania i opieki,
  3. 3. państwa dane osobowe i waszych dzieci zostaną udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania podmiotom:, wychowawcom i nauczycielom, sekretarzowi szkoły w zakresie wykonywanych obowiązków, organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także innym organom państwowym, np. MEN, NIK w czasie prowadzonych przez nich kontroli, firmie ubezpieczającej ucznia, w związku z ubieganiem się o uzyskanie odszkodowania oraz ubezpieczenia wycieczki, ZUS-owi w związku z ubieganiem się rodziców o przyznanie świadczeń ich dzieciom, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez nie postępowania,
  4. 4. każdy z państwa ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka oraz możliwości dokonania w nich stosownych zmian.
Odsłony: 3435