Wycieczka do Oświęcimia

W marcu najstarsi uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję zwiedzić były obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau. Kolejna rocznica wyzwolenia obozu i decyzja Ministrów Edukacji Rady Europy o wprowadzeniu Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości stały się niewątpliwie okazją, by przybliżyć młodzieży tę największą i najstraszniejszą tragedię, jaka dotknęła ludzkość w czasie II wojny światowej. Poza aspektem historycznym, poznaniem mechanizmów, które doprowadziły do Holocaustu, uświadomieniem jego okropności, gimnazjaliści mogli również dostrzec i zrozumieć realne zagrożenia wynikające z braku tolerancji, fanatyzmu, uprzedzeń etnicznych, religijnych nieobcych przecież współczesnemu światu. Tak przeprowadzona lekcja historii bez wątpienia pobudziła uczniów do samodzielnego myślenia, rozbudziła ich ciekawość, rozwinęła krytyczne myślenie, a przede wszystkim uświadomiła wagę tolerancji i poszanowania godności innego człowieka. W jej ramach młodzież zwiedziła obozy Auschwitz I i II, poznała warunki mieszkaniowe i sanitarne, w których egzystowali więźniowie, zobaczyła Blok Śmierci, Ścianę Straceń, „Bramę Śmierci”, rampę, baraki mieszkalne obozu kobiecego, komorę gazową, krematorium I i ruiny krematorium II. Zapoznała się również z filmem o historii obozu.Wycieczka do Oświęcimia dopełniła wiedzę uczniów o II wojnie światowej, którą znali głównie z tekstów literackich, filmów fabularnych lub historii swoich najbliższych.

 

Odsłony: 1952