Sukcesy

100% naszych absolwentów kontynuuje naukę w dobrych, wybranych przez siebie gimnazjach i liceach. 


Absolwenci stale utrzymują z nami kontakt, uczestniczą w uroczystościach szkolnych, dzielą się z nami swoimi radościami i sukcesami. Wyniki przeprowadzonej na spotkaniu absolwentów ankiety, dotyczącej oceny naszej szkoły dostarczyły nam wiele satysfakcji.

Cechy absolwenta, które kształtujemy w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

 •     wszechstronnie wykształcony,
 •     samodzielny i myślący pozytywnie,
 •     świadomy,
 •     odpowiedzialny za siebie i innych,
 •     znający własne możliwości i umiejętności,
 •     umiejący zaplanować swoją pracę i rzetelnie ją wykonać,
 •     przestrzegający zasad współżycia międzyludzkiego,
 •     wrażliwy,
 •     asertywny,
 •     odważny.
   
Odsłony: 7161