Historia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi powstała w 1989 roku z inicjatywy Haliny Fejowej, założycielki Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego i organizatorki pierwszej w Łodzi szkoły społecznej w Domu Kultury ,,Lutnia”. W dniu 3 września 1990 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Było to jednocześnie pierwsze – jeszcze anonimowe spotkanie dzieci, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej ŁSSO, z siedzibą przy ulicy Wrześnieńskiej 64 i filią w Domu Kultury ,,Lutnia”. Rozpoczynający się rok szkolny przyniósł wiele zmian. Szkoła ŁSSO z ulicy Wrześnieńskiej stała się odrębną, samodzielną szkołą – Szkołą Społeczną nr 4. Dzięki staraniom pani dyrektor i rodziców placówce został przydzielony budynek przy ulicy Grabieniec 9 (obecnie Aleja Pasjonistów 18).

   Obiekt wymagał kapitalnego remontu, w który zaangażowała się cała społeczność szkolna. Przeprowadzka do nowej siedziby nastąpiła 1 października 1991 roku. 6 listopada odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły, zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców stało się ono ogromnym przeżyciem. W pierwszym roku działalności szkoła prowadziła trzy oddziały: klasę I, dwie klasy II i klasę 0. W 1992 roku powstały pomieszczenia na piętrze, urządzono łazienki, szatnie dla dzieci i wygospodarowano pomieszczenie na bibliotekę szkolną. Z inicjatywy uczniów został założony sklepik szkolny. We wrześniu 1993 roku uruchomiono pracownię komputerową i włączono elementy informatyki do programu zajęć jako obowiązkowe. Szkoła była jedyną z dwóch szkół niepublicznych w Łodzi, które jako pierwsze zostały podłączone do Internetu. Rok później oddano do użytku boisko do piłki siatkowej i koszykowej oraz przystosowano część terenu do gry w piłkę nożną. Uroczystość otwarcia uświetniła swoją obecnością ówczesna wiceprezydent Łodzi, Elżbieta Hibner.

   W kolejnych latach następowało stopniowe wyposażanie szkoły w nowe meble, sprzęt sportowy i pomoce naukowe. Tradycją szkoły stały się coroczne wyjazdy do zielonych szkół, które po dzień dzisiejszy cieszą się ogromną popularnością wśród naszych uczniów. W 1994 roku rozpoczął swoją działalność samorząd szkolny. Trzy lata później do kalendarza imprez szkolnych dołączono Familiałki, które integrują dzieci, rodziców i nauczycieli. Obecnie szkoła dysponuje dziesięcioma izbami lekcyjnymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną oraz salą audiowizualną, która jednocześnie pełni rolę świetlicy. W celu podniesienia efektywności nauczania, placówka z każdym rokiem wzbogaca się o kolejne nowoczesne środki dydaktyczne. W 2006 roku zostało utworzone Społeczne Gimnazjum nr 4 ŁSSO. Organem prowadzącym obie szkoły jest od lipca 1999 roku Autonomiczne Koło Terenowe nr 4 ŁSSO reprezentowane przez członków Zarządu. W historii szkoły pojawia się również kilku dyrektorów: pierwszym z nich była Halina Fejowa, w latach 1991 - 1992 funkcję tę pełniła Danuta Felińczak, w latach 1992-2004 dyrektorem placówki była Łucja Misiewicz-Śnieszko, w 2004 roku konkurs na dyrektora wygrała Irena Załęska, w 2007 roku stanowisko to objęła Aneta Stanczew, a w 2013 roku Marek Lipiec. Obecnym dyrektorem szkoły od 2014 roku jest Katarzyna Augustyńska.