Składki członkowskie

 

Zgodnie z rozdz. VI, § 63 Statutu Stowarzyszenia termin wpłaty składki za dany rok szkolny upływa 30 listopada roku rozpoczynającego rok szkolny (np. dla roku szkolnego 2022/2023 jest to termin 30.11.2022r.).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dn. 10 grudnia 2008r., opłata za 12 m-cy wynosi 60 zł (np. za okres od września 2022 do sierpnia 2023) i należy wpłacić ją w całości.

Wpłat można dokonywać:

  • w sekretariacie szkoły

  • przelewem na konto AKT nr 4 ŁSSO, 91-140 Łódź, Al. Pasjonistów 18, numer konta 83 1240 3028 1111 0000 2822 3124, bank Pekao S.A. z dopiskiem: "Opłata członkowska AKT - Imię Nazwisko - za okres ....":

 

 

 

 

Odsłony: 7315