Konferencja w Centrum Dialogu

Obecny rok jest Rokiem Jana Karskiego, sławnego emisariusza Podziemnego Państwa Polskiego, człowieka prawego i szlachetnego, na stałe wpisanego w historię naszego miasta oraz historię II wojny światowej, bohatera, dla którego misją życia stało się przekazanie prawdy aliantom o tragedii narodu żydowskiego, o zaplanowanym przez faszystów masowym mordzie, o Holocauście. W ramach obchodów podejmowana są różnorakie działania i inicjatywy. Jedną z nich była konferencja: „Rok 2014 – Rokiem Jana Karskiego”, która została zorganizowana z inicjatywy WODN w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, a wzięli w niej udział nasi uczniowie z klasy I i III gimnazjum. Młodzież miała przyjemność wysłuchać świetnego wykładu Szymona Pawlaka zatytułowanego „Nazywał się Karski – Jan Karski” przeplatanego projekcją filmów dokumentalnych, pokazem zdjęć archiwalnych i prezentacją zarejestrowanego wywiadu M. Wierzyńskiego z Janem Karskim. Poza tym zgromadzeni mogli dowiedzieć się o działaniach podejmowanych przez Klub Kuriera, który na różne sposoby stara się przybliżyć swoim rówieśnikom postać słynnego łodzianina. Spotkanie spodobało się wszystkim zaproszonym, temat wzbudził zainteresowanie zarówno młodzieży szkolnej, jak nauczycieli, a przekazane informacje o życiu i działalności Jana Karskiego bez wątpienia przyczyniły się do popularyzowania wiedzy o tym niezwykłym człowieku.

 

Odsłony: 2255