Wycieczka do Muzeum Miasta Łodzi

8 kwietnia br. uczniowie klas IV i V odwiedzili Muzeum Miasta Łodzi. Przepiękny pałac, należący niegdyś do Izraela Poznańskiego, spodobał się wszystkim. Z dużym zainteresowaniem dzieci zwiedziły poszczególne pokoje pałacowe, obejrzały zgromadzone w nich eksponaty, zdjęcia, bibeloty, stroje z epoki. Wrażenia wizualne wspierał rzeczowy komentarz pani przewodnik, która cierpliwie odpowiadała na niezliczone pytania dzieci. Poza zwiedzaniem dawnej części mieszkalnej pałacu, uczniowie zobaczyli również wystawę „Łódzka Triada”. Umożliwiła im ona spojrzenie na dzieje naszego miasta od wieku XV po wiek XIX, w którym rozpoczęła się historia Łodzi przemysłowej. Ciekawa i przemyślana ekspozycja pomogła naszym uczniom uporządkować wiedzę związaną z wielkimi rodami fabrykanckimi, życiem codziennym robotników, rozwojem myśli technicznej w przemyśle włókienniczym. Dzieci zgromadziły także wiadomości na temat różnorodności kulturowej i religijnej, która charakteryzowała łódzkie społeczeństwo w XIX w.

Ta muzealna lekcja poświęcona historii małej ojczyzny spodobała się i uczniom, i opiekunom.

 

Odsłony: 2073