Ratujemy i uczymy ratować

17 października uczniowie II i III etapu edukacyjnego uczestniczyli, w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, w akcji „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Uczniowie przypomnieli sobie wszystkie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przez pół godziny uczestniczyli w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym ważnym zadaniu dzieciom i młodzieży pomagali nauczyciele.
Nad całością działań czuwał pan Mariusz Rudziński, któremu dziękujemy zarówno za przeprowadzenie akcji, jak i za wcześniejsze przygotowanie do niej uczniów.

Odsłony: 1678