Warsztaty romskie

Dnia  11 kwietnia  w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Krystyną Markowską asystentką kierownika projektu „Edukacja – lepsze jutro”. Życiowe motto naszego gościa brzmi być człowiekiem.  Realizuje projekty unijne, które  integrują społeczność romską oraz pozwalają na usamodzielnienie się młodych Romów. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dialogu międzykulturowego i integracji Romów w Polsce. Pani Markowska opowiadała o kulturze romskiej, pokazywała tradycyjne stroje Romów i Romek oraz stroje, w których romscy artyści występują na scenie. To było bardzo ciekawe spotkanie.

Odsłony: 4150