Warsztaty wielokulturowe

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Daj szansę - uchodźcy w Polsce”, realizowanym  w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS w Łodzi w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce oraz Fundacją Na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie. Tematem przewodnim projektu jest WIELOKULTUROWOŚĆ.
Dnia 10 marca naszą szkołę odwiedzili edukatorzy: Karolina Stankiewicz-Kwiatkowska i Karol Kwiatkowski, którzy poprowadzili zajęcia warsztatowe składające się z prezentacji połączonej z ćwiczeniami i zabawami , które przybliżyły uczestnikom pojęcie wielokulturowości. Forma zajęć miała prosty i jasny przekaz, a wspólna zabawa uczyła wzajemnego szacunku.

 

Odsłony: 1936