Wyniki sprawdzianu 2015

 

Liczba zdających

Cześć 1

Język nowożytny

 

język polski

matematyka

język angielski

 

średni wynik NASZYCH UCZNIÓW

wynik OKE

różnica

średni wynik NASZYCH UCZNIÓW

wynik OKE

różnica

średni wynik NASZYCH UCZNIÓW

wynik OKE

różnica

2015

13

80,2%

75%

+5,2%

79,6%

62,7%

+16,9%

97,7%

78%

+19,7%

 

 

Wyniki sprawdzianu 2002-2014

 

 

Średni wynik NASZYCH UCZNIÓW

Wynik OKE

różnica

2014

30,13

26,63

+3,5

2013

26,73

23,99

+2,74 

2012

26,56

22,70

+3,86

2011

28,73

25,17

+3,56

2010

28,00

24,33

+3,67

2009

27,13

22,51

+4,62

2008

25,20

25,78

-0,58

2007

32,17

26,40

+5,77

2006

29,17

24,76

+4,41

2005

34,30

29,76

+4,54

2004

32,33

25,77

+6,56

2003

34,80

28,75

+6,05

2002

30,82

29,70

+1,12